Máj Radobytce 2016

Velký úklid v Radobycích

 

V letošním roce se Radobytce připojili k celorepublikovému happeningu Ukliďme Česko. Akce se konala 8.4.2017 a celkově bylo k úklidové akci přihlášeno více než 2 000 míst v celé republice.  V Radobytcích ruku k dílu přiložilo celkem 16 účastníků, z toho 7 dětí.

První skupina dobrovolníků se sešla v 10:00 před hasičárnou a zamířila směrem ke hřbitovu.  V okolí podchodu i na okrajích silnic nebyla o odpadky nouze, a proto se první pytle zaplnily opravdu rychle. Shodou okolností se v této lokalitě vyskytla i úklidová skupinka z Cerhonic, kde se také po zimě uklízelo o sto šest. Okolí hřbitova patří dlouhodobě k oblastem, kde je odpadků nejvíce. Trochu paradoxní vzhledem k tomu, že většina návštěvníků jezdí hrobová místa svých blízkých upravovat a uklízet, ale po sobě zřejmě uklidit neumí.

Úklid pokračoval o podél hlavní silnice směrem na Písek a poté po obou stranách silnice na Mirotice. Za necelé 2 hodiny sběru odpadků se nashromáždilo 6 plných pytlů.

Druhá skupina dobrovolníků měla sraz v 16:00, ale již chvilku před čtvrtou hodinou se někteří nedočkavci vrhli na úklid návsi. Poté, co se sešla celá skupina vyrazilo se směrem k rybníku Pančár. Zde o odpadky a různé haraburdí opravdu nebyla nouze. Nejvíce nepořádku bylo v okolí malé Báčavky, kam se zřejmě lidé z nějakého nepochopitelného důvodu naučili odvážet odpad a nepotřebný nábytek. Pokračovalo se směrem k lokalitě „U křížku“ a pak kolem rybníka zpět a část cesty směrem na Bořice. Druhá skupina naplnila neuvěřitelných 14 pytlů odpadu!

Za pomoc si všichni dobrovolníci zasloužili odměnu, a proto se po sběru parta vydala k místní bývalé škole, kde na účastníky čekaly vuřty k opečení.

Celou akci hodnotili účastníci jako povedenou, ale shodli se na tom, že v příštím roce by byli rádi, kdyby se nasbíralo méně než 20 pytlů jako letos. I přes veškerou ekologickou osvětu je mezi námi zřejmě ještě spousta lidí, kterým připadá naprosto v pořádku vyvézt odpad do lesa. A dokud tomu tak bude, je dobrovolníků, kteří alespoň jednou ročně uklidí potřeba.

Za SDH Radobytce děkujeme všem zúčastněným!

Radobytecký pochod – foto Tibor

(18.3.2017)

Fotkou společně do historie.

Drazí  radobytečtí  občané a  přátelé obce Radobytce,  přijměte  pozvání  na 1. společné   focení, které proběhne 30.4.2017 v 18:30 na návsi pod májkou.

Hlavní myšlenkou této události je zvěčnit  místní občany  a přátele obce Radobytce v pozadí s kostelem šv. Ondřeje pro budoucí generace.  Kromě fotografie, která zachytí prchavý okamžik v životě obce,  jde o skvělou příležitost pro setkání se známými a sousedy. Pivo a drobné občerstvení zajistí  SDH Radobytce.

Pojďme v tento den, kromě stavění máje, vytvořit společně novou tradici!

 

                                                           Vladimír Fučík starosta SDH Radobytce

Máj (Čarodějnice) 2016